TOP Lista 30 najczęściej używanych czasowników w języku niemieckim Przykłady zdań Odmiana czasowników nieregularnych

TOP Lista 30 najczęściej używanych czasowników w języku niemieckim Przykłady zdań Odmiana czasowników nieregularnych

Lista najczęściej używanych czasowników w języku niemieckim świetnie nadaje się dla osób początkujących naukę niemieckiego. Uczenie się blokami wyrazowymi to jeden ze sposobów na szybkie przyswojenie bazowego słownictwa. Poniższe zestawienie oparte jest na raporcie najczęściej używanych słów Uniwersytetu w Lipsku.

TOP 10

01. sein- być, nieregularny  Odmiana: ich bin, du bist, er/sie/es ist, wir sind, ihr seid, Sie, sie sind

Er ist mein bester Freund. (On jest moim najlepszym przyjacielem)

02. haben- mieć, nieregularny Odmiana: ich habe, du hast, er/sie/es hat, wir haben, ihr habt, Sie, sie haben

Wann habt ihr Geburtstag? (Kiedy macie urodziny)

03. werden- stawać się, zostać, nieregularny Odmiana: ich werde, du wirst, er/sie/es wird, wir werden, ihr werdet, Sie, sie werden

Werde der Beste, der du sein kannst. (Stań się najlepszą wersją siebie.)

04. geben- dawać, nieregularny Odmiana: ich gebe, du gibst, er/sie/es gibt, wir geben, ihr gebt, Sie, sie geben

Ich gebe dir alles. (Dam ci wszystko)

05. sollen- mieć powinność, czasownik modalny. Odmiana: ich soll, du sollst, er/sie/es soll, wir sollen, ihr sollt, Sie, sie sollen

Wann soll ich zu dir kommen? (Kiedy mam do ciebie przyjść?)

06. sagen- mówić, regularny

Sagen Sie uns Ihre Meinung. (Podzielcie się Państwo z nami Państwa zdaniem)

07. können- móc, umieć, potrafić, modalny ich kann, du kannst, er/sie/es kann, wir können, ihr könnt, Sie, sie können

Ich kann nicht mehr warten. (Nie mogę już dłużej czekać.)

08. müssen- musieć, modalny ich muss, du musst, er/sie/es muss, wir müssen, ihr müsst, Sie, sie müssen

Sie müssen dringend zum Arzt. (Pan musi udać się pilnie do lekarza.)

09. wollen- chcieć, modalny ich will, du willst, er/sie/es will, wir wollen, ihr wollt, Sie, sie wollen

Wann wolltet ihr mich besuchen? (Kiedy chcecie mnie odwiedzić?)

10. gehen- iść, nieregularna odmiana w czasie przeszłym ging-gegangen (sein)

Wir gehen am Samstag fort. (Idziemy w sobotę na imprezę.)

eintrittskarte

11-20

11. kommen- przychodzić, przyjeżdżać, nieregularna odmiana w czasie przeszłym kam-gekommen (sein)

Es kommt darauf an. (To zależy.)

12. liegen- leżeć, nieregularna odmiana w czasie przeszłym lag-gelegen

Es liegt auf der Hand. (To oczywiste.)

13. stehen- stać, nieregularna odmiana w czasie przeszłym stand-gestanden

Sie steht auf ihn. (On jej się podoba)

14. machen- robić, regularny

Machst du mir einen Gefallen? (Wyświadczysz mi przysługę?)

15. heißen- nazywać się, nieregularna odmiana w czasie przeszłym hieß-geheißen

Ich heiße Sie herzlich willkommen. (Witam Państwa serdecznie.)

16. lassen- kazać, pozwolić, puścić, nieregularny ich lasse, du lässt, er/sie/es lässt, wir lassen, ihr lasst, Sie, sie lassen

Lass mich los. (Puść mnie.)

17. sehen- widzieć, nieregularny ich sehe, du siehst er/sie/es sieht wir sehen, ihr sehr, Sie, sie sehen

Sieh in meine Augen. (Spójrz mi w oczy.)

18. bleiben- zostawać, nieregularna odmiana w czasie przeszłym blieb-geblieben (sein)

Es bleibt dabei. (Na tym koniec./ Pozostańmy przy tym.)

19. gelten- mieć ważność, mieć znaczenie, nieregularny ich gelte, du giltst, er/sie/es gilt, wir gelten, ihr geltet, Sie/sie gelten

Die Fahrkarte gilt zwei Monate. (Bilet jest ważny dwa miesiące.)

20. erklären- wyjaśniać, objaśniać, regularny

Das erklärt sich aus sich selbst. (To wynika samo z siebie.)

der stuhl

21-30

21. halten- trzymać, zatrzymać, sądzić, nieregularny ich halte, du hältst er/sie/es hält, wir halten, ihr haltet, Sie/sie halten

Halt dich fest. (Trzymaj się.)

22. erhalten- otrzymywać, dostawać, utrzymywać, nieregularny ich erhalte, du erhältst, er/sie/es erhält, wir erhalten, ihr erhaltet, Sie/sie erhalten

Er hat keine Aufenthaltsgenehmigung erhalten. (On nie dostał pozwolenia na pobyt.)

23. finden- znajdować, uważać, sądzić nieregularna odmiana w czasie przeszłym fand-gefunden

Wie findest du den Film? (Co sądzisz o tym filmie?)

24. hören- słyszeć, regularny

Habt ihr etwas von ihr gehört? (Słyszeliście coś o niej?)

25. dürfen- mieć pozowolenie, móc, modalny ich darf, du darfst, er/sie/es darf, wir dürfen, ihr dürft, Sie/sie dürfen

Darf ich mich zu Ihnen setzen? (Mogę się do Pana przysiąść?)

26. zeigen- pokazywać, regularny

Jemandem den richtigen Weg zeigen. (Pokazać komuś właściwą drogę.)

27. tun- czynić, wyrządzać, robić, nieregularny ich tu (tue), du tust, er/sie/es tut, wir tun, ihr tut, Sie/sie tun

Die frische Luft tut mir gut. (Świeże powietrze mi służy.)

28. nehmen- brać, nieregularny ich nehme, du nimmst, er/sie/es nimmt, wir nehmen, ihr nehmt, Sie/sie nehmen

Sie nehmen mich nicht ernst. (Pan nie traktuje mnie poważnie.)

29. wissen- wiedzieć, znać nieregularny ich weiß, du weißt, er/sie/es weiß, wir wissen, ihr wisst, Sie/sie wissen

Ich weiß, wovon ich rede. (Wiem, o czym mówię.)

30. bringen- przynosić, przedstawiać, emitować nieregularna odmiana w czasie przeszłym: brachte-gebracht

Bring die Kinder ins Bett. (Zaprowadź dzieci do łóżka.)