Czasowniki modalne

Czasowniki modalne

Czasowniki modalne Niemiecki 

W języku niemieckim występuje 6 czasowników modalnych, należą do nich:

dürfen können mögen müssen sollen wollen
ich darf kann mag muss soll will
du darfst kannst magst musst sollst willst
er/sie/es darf kann mag muss soll will
wir dürfen können mögen müssen sollen wollen
ihr dürft könnt mögt müsst sollt wollt
Sie/sie dürfen können mögen müssen sollen wollen

Czasowników tych używamy głównie z drugim czasownikiem, który stoi na końcu zdania w formie bezosobowej-bezokoliczniku. W zdaniu z czasownikiem modalnym odmieniamy przez osoby tylko czasownik modalny.

Czasowniki modalne niemiecki

Er kann nicht kochen. – On nie umie gotować.

Wir wollen Eis essen gehen. – Chcemy iść na lody.

Ihr sollt nicht so laut Musik hören. – Nie powinniście słuchać tak głośno muzyki.

Musst du auch noch viel lernen? – Czy też musisz się jeszcze dużo uczyć?

Ich darf nicht so viele Süßigkeiten essen. – Nie wolno mi jeść tylu słodyczy.

Sie mag im Wald laufen. – Ona lubi biegać w lesie.

Znaczenie czasowników modalnych w Niemieckim

Czasownika modalnego dürfen– czyli móc coś zrobić, mieć okazję coś zrobić,  mieć pozwolenie używamy głównie w następujących sytuacjach:

Kiedy mówimy, że ktoś ma pozwolenie na coś, czyjąś zgodę:

Sie darf heute zu Hause bleiben. (und nicht in die Schule gehen) Jej wolno dzisiaj zostać w domu. (i nie iść do szkoły)

Darf man hier rauchen? Czy wolno tutaj palić?

Darf ich etwas fragen? Czy wolno mi o coś spytać?

Kiedy zabraniamy komuś czegoś, lub jakaś rzecz jest zabroniona:

Sie darf heute nicht zu Hause bleiben. (sie muss in die Schule gehen) Ona nie może zostać dzisiaj w domu. (musi iść do szkoły)

Hier darf man nicht rauchen. Tutaj nie wolno palić.

Hier darf man kein Fussball spielen. Tutaj nie wolno grać w piłkę nożną.

Kiedy mamy ku czemuś okazję:

Ich darf mich nicht beklagen. Nie mogę narzekać.

Sie dürfen mir das ruhig glauben. Może mi Pan śmiało wierzyć.

Das darf doch nicht wahr sein. To nie może być prawda.

Jako formę grzecznościową, móc coś zrobić:

Darf ich Sie bitten? Czy mogę Panią prosić?

Darf ich noch einen Kuchen haben? Czy mogę prosić jeszcze o kawałek ciasta?

Was darf es denn sein? Czym mogę służyć?

Jako przypuszczenie, czasownik występował będzie w formie trybu przypuszczającego Konjunktiv II:

Er dürfte 30 Jahre alt sein. On może mieć 30 lat.

Es dürfte reichen, wenn ich dich um 8 Uhr abhole. Powinno wystarczyć jak odbiorę ciebie o 8.

Es dürfte doch das Beste sein, wenn… Byłoby jednak najlepiej, gdy

Odmiana czasownika dürfen

ich darf                                    wir dürfen

du darfst                                 ihr dürft

er/sie/ es darf                        Sie/sie dürfen

Czasownik modalny będzie miał w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej zawsze tę samą formę

Czasownika modalnego müssen– czyli musieć używamy głównie w następujących sytuacjach:

  Kiedy wyrażamy jakiś rozkaz:

Du musst mir helfen. Musisz mi pomóc.

Ihr müsst noch mehr lernen. Musicie się jeszcze więcej uczyć.

Du muss um 22 Uhr zu Hause sein. Masz być o 22 w domu.

  Kiedy wyrażamy konieczność zrobienia czegoś:

Der Schüler muss jeden Tag in die Schule gehen. Uczeń musi codziennie chodzić do szkoły.

Ich muss zum Arzt. Muszę iść do lekarza.

Das muss sein. To jest konieczne.

Die Sportler müssen sehr hart trainieren. Sportowcy muszą ciężko trenować.

  Jako przypuszczenie:

Er muss krank sein. On prawdopodobnie jest chory.

Sie muss bald kommen. Ona musi wkrótce przyjść.

Odmiana czasownika müssen

ich muss                                    wir müssen

du musst                                   ihr müsst

er/sie/ es muss                       Sie/sie müssen

Czasownika modalnego sollen– czyli mieć powinność używamy głównie w następujących sytuacjach:

Kiedy wyrażamy nakaz, przykazanie:

Er soll mich sofort anrufen. On ma do mnie natychmiast zadzwonić.

Du sollst leise sein. Masz być cicho.

Du sollst nicht töten. Nie zabijaj

Kiedy wyrażamy jakąś konieczność, potrzebę:

Wir sollen mehr sparen. Powinniśmy więcej oszczędzać.

Das Auto soll sicher und bequem sein. Samochód powinien być bezpieczny i wygodny.

Wenn ich abnehmen will, soll ich nicht so viel essen. Jeżeli chcę schudnąć, nie powinienem tyle jeść.

Kiedy wyrażamy jakieś życzenie:

Soll ich auf dich warten? Czy mam na Ciebie czekać?

Was soll es sein? Czego Pan sobie życzy?

Das soll sie haben. Ona powinna to mieć.

Kiedy wyrażamy jakieś przypuszczenie, jakąs plotkę:

Es soll morgen regnen. Jutro ma padać.

Sie soll schon weg sein. Jej już prawdopodobnie nie ma.

Er soll ein guter Fahrer sein. On podobno jest dobrym kierowcą.

Der Mann von Tina soll viel Geld haben. Mąż Tiny ma podobno dużo pieniędzy.

Odmiana czasownika sollen

ich soll                                    wir sollen

du sollst                                 ihr sollt

er/sie/ es soll                       Sie/sie sollen

Czasownika modalnego können– czyli móc, umieć, potrafić, mieć możliwość,  używamy głównie w następujących sytuacjach:

Kiedy wyrażamy zdolność do czegoś, umiejętność:

Können Sie Deutsch (sprechen)? Czy potrafi Pan mówić po niemiecku?

Er kann sehr gut Klavier spielen. On potrafi pięknie grać na fortepianie.

Sie kann Auto fahren. Ona umie jeździć samochodem.

Kiedy wyrażamy jakąś możliwość:

Kann sein. Być może.

Das kann passieren. Zdarza się.

Ich kann morgen mit ihr in die Schule fahren. Jutro mogę jechać z nią do szkoły.

Kann ich heute ins Kino gehen? Czy mogę iść dzisiaj do kina?

W formie grzecznościowej:

Können Sie mir sagen, wo der Bahnhof ist? Czy może mi Pan powiedzieć gdzie jest dworzec?

Wie kann ich Ihnen helfen? Jak mogę Pani pomóc?

Odmiana czasownika können

ich kann                                    wir können

du kannst                                 ihr könnt

er/sie/ es kann                      Sie/sie können

 Czasownika modalnego wollen– czyli chcieć, woleć,  używamy głównie w następujących sytuacjach:

Kiedy wyrażamy chęć, życzenie, zamiar:

Ich will noch ein Stück Kuchen. Chcę jeszcze kawałek ciasta.

Er will nach Rom fahren. On chce jechać do Rzymu.

Wir wollen keine Kinder. Nie chcemy mieć dzieci.

Er will sie heiraten. On chce ją poślubić.

Kiedy wyrażamy wzbranianie się przed czymś:

Ich will hier nicht mehr arbeiten. Nie chcę tu już więcej pracować.

Mein Kind will abends nicht schlafen gehen. Moje dziecko nie chce chodzić spać wieczorem.

Ich will das nicht mehr. Mam już tego dość.

Kiedy wyrażamy wezwanie lub zachętę:

Wollen wir zusammen essen gehen? Pójdziemy razem coś zjeść?

Wollen Sie einen Moment Platz nehmen? Proszę na chwilę zająć miejsce.

Wollen wir uns kurz hinsetzen? Czy możemy na chwilkę usiąść.

Odmiana czasownika wollen

ich will                                    wir wollen

du willst                                ihr wollt

er/sie/ es will                      Sie/sie wollen

 Czasownika modalnego mögen– czyli lubić, życzyć sobie  używamy głównie w następujących sytuacjach:

Kiedy wyrażamy upodobanie:

Ich mag Musik hören. Lubię słuchać muzyki.

Sie mag Sport treiben. Ona lubi uprawiać sport.

Ich mag dich. Lubię Cię.

Kiedy wyrażamy życzenie lub uprzejmą prośbę, czasownik mögen użyty będzie w formie Konjunktiv II:

Möchten Sie noch etwas trinken? Czy chcą Państwo jeszcze czegoś się napić?

Sie möchte hier bleiben. Ona wolałaby tutaj zostać.

Was möchtest du am Nachmittag machen? Co chciałbyś robić po południu?

Odmiana czasownika mögen/ möchten

ich mag/ich möchte                           wir mögen/wir möchten

du magst/du möchtest                      ihr mögt/ihr möchtet

er/sie/ es mag/möchte                     Sie/sie mögen/möchten

Sprawdź swoją wiedzę w jednym z naszych testów