Czasowniki modalne w czasie przeszłym

Czasowniki modalne w czasie przeszłym

Czasowniki modalne występują w zdaniu niemieckim przeważnie z drugim czasownikiem, który umieszczamy na końcu zdania w formie bezokolicznikowej.

W czasie przeszłym czasowniki pojawiają się głównie w czasie Imperfekt (Präteritum). Charakterystyczna odmiana tych czasowników zostaje również zachowana w czasie przeszłym Imperfekt. Pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej oraz mnogiej będą miały tę samą formę, a budowa zdania pozostanie taka sama, jak ma to miejsce w czasie teraźniejszym.

Czasowniki modalne w czasie przeszłym – odmiana 

Infinitiv Imperfekt

(Präteritum)

ich
er, sie, es
du wir
sie, Sie
ihr
dürfen durften durfte durftest durften durftet
können konnten konnte konntest konnten konntet
mögen mochten mochte mochtest mochten mochtet
müssen mussten   musste musstest mussten musstet
sollen sollten sollte solltest sollten solltet
wollen wollten wollte wolltest wollten wolltet

 

Podstawowe informacje na temat czasowników modalnych znajdziecie TUTAJ 

W tym wpisie skoncentruję się na użyciu czasowników modalnych w czasie przeszłym Imperfekt i Perfekt.

dürfen w czasie przeszłym Imperfekt 

Die Kinder durften nicht ins Kino gehen. (Ihre Mutter hat es nicht erlaubt)

Dzieci nie mogły iść do kina. (Ich mama na to nie pozwoliła)

Mein Kollege durfte am Freitag früher nach Hause gehen. (Mein Chef hat es ihm erlaubt).

Mój kolega (z pracy) mógł iść w piątek szybciej do domu. (Mój szef mu na to pozwolił).

können w czasie przeszłym Imperfekt 

Ich konnte früher sehr gut Fußball spielen.

Umiałem kiedyś grać bardzo dobrze w piłkę nożną.

Mein Freund ist gestern ins Kino gegangen. Ich konnte auch mitgehen, aber ich wollte nicht.

Mój przyjaciel poszedł wczoraj do kina. Mogłem też z nim iść, ale nie chciałem. 

Sie hat mich nach deiner Nummer gefragt, ich konnte mich aber daran nicht erinnern.

Ona spytała mnie o twój numer, nie mogłem sobie go przypomnieć. 

mögen w czasie przeszłym Imperfekt 

Früher mochte sie keine Oliven essen. Heute isst sie Oliven sehr gerne.

Wcześniej nie lubiła jeść oliwek. Dzisiaj je oliwki bardzo chętnie. 

Sie mochten mich nicht nach Hause begleiten.

Nie chcieli mnie odprowadzić do domu. 

müssen w czasie przeszłym Imperfekt 

Das musstest du gesehen haben.

Musiałbyś to zobaczyć. 

Damals musstet ihr viel zu Fuß gehen.

Wtedy musieliście chodzić dużo pieszo. 

Als ich ein Kind war, musste ich viel Gemüse essen. Damals mochte ich kein Gemüse.

Jak byłem dzieckiem, musiałam jeść dużo warzyw. Wtedy nie lubiłem warzyw. 

sollen w czasie przeszłym Imperfekt

Er sollte nach der Arbeit sofort nach Hause fahren.

On powinien po pracy od razu jechać do domu. 

Wir sollten uns gestern bei ihr entschuldigen.

Powinniśmy ją wczoraj przeprosić. 

Sollte ich das wissen?

Czy powinienem był to wiedzieć? 

wollen w czasie przeszłym Imperfekt

Ich wollte dich nicht stören.

Nie chciałam ci przeszkadzać. 

Sie wollte dich sehen.

Ona chciała cię zobaczyć. 

Wolltest du heute nicht früher nach Hause gehen?

Nie chciałeś iść dzisiaj wcześniej do domu? 

Czasowniki modalne w czasie przeszłym Perfekt 

Czas Perfekt używany jest czasownikami modalnymi bardzo rzadko. Czasownikiem posiłkowym będzie zawsze: haben.

Czasowniki modalne w czasie przeszłym Perfekt wyglądają następująco:

Infinitiv Partizip II czasownik

posiłkowy

dürfen gedurft Er hat das nicht gedurft.
können gekonnt Alle Kinder haben Englisch gekonnt.
mögen gemocht Die Lehrerinnen haben die Aufgaben nicht gemocht.
müssen gemusst Marcin hat in der Pause zum Arzt gemusst.
sollen * * ta forma nie istnieje
wollen gewollt Du hast das nicht gewollt.