Zaimek osobowy w języku niemieckim

Zaimek osobowy w języku niemieckim

Zaimki osobowe w języku niemieckim w liczbie pojedynczej odpowiadają zaimkom osobowym w języku polskim.

Na podstawie zaimka osobowego możemy wskazać osobę w jakiej występują:

1. os.  ja – ich    2. os. ty- du 3. os. on, ona, ono – er, sie, es

liczbę: pojedynczaSingular, mnogaPlural

oraz przypadek: mianownik- Nominativ dopełniaczGenitiv celownikDativ biernikAkkusatiiv

W 3. osobie liczby mnogiej zaimek osobowy w języku niemieckim – sie, oznacza zarówno oni jak i one. Sie pisane z wielkiej litery, to forma grzecznościowa i  oznacza Pan, Pani, Państwo.

liczba pojedyncza Singularliczba mnogaPlural
1. jaich wir my
2. tydu ihr wy
3. onersie oni, one
3. onasie
3. onoes

Forma grzecznościowa Sie

Sie pisane z wielkiej litery to forma grzecznościowa, której używamy w kontaktach formalnych, w przypadku osób, których nie znamy, z którymi nie jesteśmy na „ty”. Zaimkiem osobowym Sie zwracamy się zarówno do mężczyzn i kobiet. Tłumacząc zdanie z języka niemieckiego na język polski nie można jednoznacznie ustalić kogo dana osoba ma na myśli, jeżeli nie znamy kontekstu zdania.

Zdanie: Könnten Sie mir helfen? możemy przetłumaczyć w trójnasób:

Czy Pan mógłby mi pomóc?  Czy Pani mogłaby mi pomóc? Czy Państwo mogliby mi pomóc.

Odmiana zaimka osobowego przez przypadki

 *Ponieważ zaimek osobowy w dopełniaczu Genitiv używany jest niezwykle rzadko podajemy go na końcu:

Singular Plural
Nominativich
ja
du
ty
er
on
sie
ona
es
ono
wir
my
ihr
wy
sie/ SIe
oni / Pan, Pani, Państwo
Dativmir
mi
dir
tobie
ihm
jemu
ihr
jej
ihm
jemu
uns
nam
euch
wam
ihnen/ Ihnen
im / Panu, Pani, Państwu
Akkusativ mich
mnie
dich
ciebię
ihn
jego
sie
es
je
uns
nas
euch
was
sie / Sie
ich / Panią, Pana, Państwo
Genitiv meiner
deiner
seiner
ihrerseinerunsereurerihrer / Ihrer

 Szyk wyrazów w zdaniu z zaimkami osobowymi

Jak pamiętacie czasownik w niemieckim zdaniu oznajmującym zajmuje drugie miejsce:

Wir geben unseren Freunden eine Geburtstagseinladung.

(Dajemy naszym przyjaciołom zaproszenie na urodziny)

Zamieniając jeden z rzeczowników zaimkiem osobowym należy pamiętać, że zaimek ten stał będzie przed rzeczownikiem, niezależnie od tego czy zamieniamy rzeczownik w celowniku czy dopełnienie w bierniku:

Wir geben ihnen eine Geburtstagseinladung.

(Dajemy im zaproszenie na urodziny)

Wir geben sie unseren Freunden.

(Dajemy je naszym przyjaciołom)

W przypadku kiedy zamienić chcemy oba rzeczowniki zaimkiem osobowym biernik zawsze będzie poprzedzał celownik:

Wir geben sie ihnen.

(Dajemy je im)

  • 3. osoba zaimka osobowego liczba pojedyncza

Zamieniając rzeczownik w 3. osobie liczby pojedynczej musimy pamiętać o rodzaju w jakim występuje ten rzeczownik:

Rodzaj męski (Maskulinum) Wo ist der blaue Kugelschreiber? – Er liegt auf dem Tisch. (Gdzie jest ten niebieski długopis? – On leży na stole)

Rodzaj żeński (Femininum)  Hast du eine neue Bluse? – Ja, ich habe sie gestern gekauft. (Masz nową bluzkę? Tak, kupiłam ją wczoraj.)

Rodzaj nijaki (Neutrum) Das Kleid gefällt mir sehr. Es ist aber sehr teuer. (Ta sukienka bardzo mi się podoba. Ona jest niestety bardzo droga)