Verneinung mit nicht przeczenie z nicht

Verneinung mit nicht przeczenie z nicht

Przeczenie nicht- Negation nicht

Przeczenie z nicht może zaprzeczać całe zdanie, rzeczownik z rodzajnikiem określonym, przyimki i przysłówki oraz czasownik.

zaprzeczenie całego zdania

Arbeitest du? Nein, ich arbeite nicht. (Pracujesz? Nie, nie pracuję.)

Hilfst du mir morgen beim Einkaufen? Nein, ich helfe dir nicht. (Pomożesz mi jutro przy zakupach. Nie, nie pomogę ci.)

zaprzeczenie rzeczownika z rodzajnikiem określonym

Ist das der neue Lehrer? Nein, das ist er nicht. (Czy to jest ten nowy nauczyciel? Nie, to nie jest on)

Isst du diese Suppe? Nein, ich esse nicht diese Suppe. (Jesz tę zupę? Nie, nie jem tej zupy)

zaprzeczenie czasownika

Er versteht das nicht. (On tego nie rozumie)

Ich kann nicht kochen. (Nie umiem gotować)

zaprzeczenie przymiotnika i przysłówka

Fährt der Zug nach Berlin? Nein, er fährt nicht nach Berlin. (Czy ten pociąg jedzie do Berlina? Nie, on nie jedzie do Berlina)

Du darfst nicht so schnell fahren. (Nie wolno ci tak szybko jechać)

Partykuła doch

W przypadku pytania przeczącego, czyli kiedy w pytaniu pojawia się negacja np. Nie idziesz do domu? (Gehst du nicht nach Hause) aby odpowiedzieć na nie twierdząco musimy użyć partykuły doch, tak zwanego przeczenia przeczenia. Nie. Idę do domu. (Doch. Ich gehe nach Hause)

 Magst du nicht diese Suppe? Doch, ich esse sie sehr gern. (Nie smakuje Ci ta zupa? Ależ nie, zjem ją chętnie)

Du hast keine Kinder, oder? Doch, ich habe eine Tochter. (Nie masz dzieci, prawda? Ależ nie, mam córkę)