Odmiana czasownika sein być po niemiecku

Odmiana czasownika sein być po niemiecku

Sein oder Nichtsein? Być albo nie być? Jak odmienić czasownik sein? Przedstawiamy odmianę czasownika być w czasie teraźniejszym, Imperfekt i Perfekt.

Czasownik sein będzie pojawiał się również jako czasownik posiłkowy przy tworzeniu czasu przeszłego Perfekt, czy przy tworzeniu strony biernej Passiv. Warto nauczyć się odmiany tego podstawowego czasownika bezbłędnie już na samym początku nauki języka niemieckiego.

Odmiana czasownika „sein” przez osoby. Czas teraźniejszy.

ich binja jestemwir sindmy jesteśmy
du bistty jesteśihr seidwy jesteście
er/sie/es iston/ona/ono jest Sie/sie sindPan/Pani/Państwo/oni są

Odmiana czasownika „sein” w czasie przeszłym Imperfekt.

ich warja byłem/byłamwir warenmy byliśmy
du warstty byłeśihr wartwy byliście
er/sie/es war on/ona/ono był/była/byłoSie/sie warenPan/Pani/Państwo/oni byli

Odmiana czasownika „sein” w czasie przeszłym Perfekt.

ich bin gewesen ja byłem/byłamwir sind gewesenmy byliśmy
du bist gewesenty byłeśihr seid gewesenwy byliście
er/sie/es ist gewesenon/ona/ono był/była/byłoSie/sie sind gewesenPan/Pani/Państwo/oni byli

Odmiana czasownika „sein” w czasie przyszłym Futur I.

ich werde seinja będęwir werden seinmy będziemy
du wirst seinty będzieszihr werdet seinwy będziecie
er/sie/ es wird seinon/ona/ono będzieSie/sie werden seinPan/Pani/Państwo oni będą

Tryb rozkazujący czasownika „sein”. Imperativ.

Tryb rozkazujący
liczba pojedyncza
sei!bądź
Tryb rozkazujący
liczba mnoga
seid!bądźcie
Tryb rozkazujący
liczba mnoga froma grzecznościowa
seien Sie!proszę być

Przykładowe zdania z czasownikiem sein:

Ich bin ein Deutscher.  – Jestem Niemcem.

Du bist noch zu jung.    – Jesteś jeszcze za młody.

Sie sind heute in der Schule. – Oni są dzisiaj w szkole.

Sie ist krank.                 – Ona jest chora.

 

Obejrzyj materiał związane z tematem Odmiana czasownika sein być po niemiecku