Rodzajnik nieokreślony w języku niemieckim

Rodzajnik nieokreślony w języku niemieckim

Rodzajnik nieokreślony w języku niemieckim- der unbestimmte Artikel używany jest kiedy rzecz wymieniana jest po raz pierwszy lub osoba/rzecz o której się mówi jest nieznana lub nieokreślona, bądź nie ma nazwy:

Auf dem Spielplatz spielt ein Kind. – Na placu zabaw bawi się jakieś (nieznane, bliżej nieokreślone) dziecko.

Hast du einen Kugelschreiber? – Masz długopis? (jakiś długopis)

Rodzajnika nieokreślonego używamy również po wyrażeniu „es gibt”- czyli jest, znajduje się, istnieje:

Gibt es eine Zukunft für…? – Czy istnieje przyszłość dla…?

Es gibt einen Film über Michael Jackson. – Jest film o Michaelu Jacksonie.

Bei mir gibt es einen Kaffee und einen Kuchen. – U mnie jest kawa i ciasto.

WAŻNE: po wyrażeniu „es gibt” używamy zawsze biernika.

W liczbie mnogiej rodzajnik nieokreślony nie istnieje. Wymieniając po raz pierwszy rzeczy/osoby nie używamy rodzajnika. Mamy tu do czynienia z tzw. Nullartikel- czyli rodzajnik zerowy.

Auf dem Spielplatz spielen Kinder. – Na placu zabaw bawią się dzieci. (jakieś dzieci)

Hast du Kugelschreiber? – Czy masz długopisy? (jakieś długopisy)

Odmiana rodzajnika nieokreślonego przez przypadki.

Rodzaj męskiRodzaj żeńskiRodzaj nijakiLiczba mnoga
Nominativ wer? was? kto? co?eineineein-
Genitiv wessen? kogo? czego?eineseinereines-
Dativ wem? komu? czemu?einemeinereinem-
Akkusativ wen? kogo? co?eineneineein -

Zwróćcie uwagę na dopełniacz- Genitiv, w którym rzeczownik w rodzaju męskim oraz nijakim dostaje końcówkę -es oraz celownik liczby mnogiej- Dativ, w której rzeczownik dostaje końcówkę -(e)n.

Rodzaj męskiRodzaj żeńskiRodzaj nijakiLiczba mnoga
Nominativ wer? Was? Kto? Co?ein Manneine Frau ein KindKinder
Genitiv wessen? Kogo? Czego?eines Manneseiner Fraueines KindesKinder
Dativ wem? Komu? Czemu?einem Manneiner Fraueinem KindKindern
Akkusativ wen? Kogo? Co?einen Manneine Frau ein KindKinder