Czasowniki mocne i nieregularne

Czasowniki mocne i nieregularne

Czasowniki nieregularne. Poniżej lista czasowników mocnych i nieregularnych oraz ich odmiana w czasie przeszłym Imperfekt, forma imiesłowu­ przeszłego Partizip II, z którego będziemy korzystać tworząc czas przeszły Perfekt, Plusquamperfekt, czas przyszły Futur II oraz stronę bierną Passiv.

UWAGA: większość czasowników w czasie Perfekt łączy się z czasownikiem posiłkowym haben. Czasownik posiłkowy sein tworzy Perfekt z czasownikami wyrażającymi ruch (fahren-jechać, gehen-iść), zmianę stanu (quellen-pęcznieć, sterben-umierać, gebären-rodzić) oraz z czasownikami: sein-być, werden-stawać się, bleiben-zostawać.

Tworzenie czasu przeszłego perfekt znajdziecie tutaj

Lista czasowników mocnych i nieregularnych w PDF do ściągnięcia lista czasowników mocnych

Infinitiv
bezokolicznik
Präteritum
Imperfekt
Partizip II PerfektZmiana samogłoski
w czasie teraźniejszym Präsens
/Tłumaczenie
backenbackte/bukgebackena → ä / piec
befehlenbefahlbefohlene → ie / rozkazywać
beginnenbegannbegonnen zaczynać
beißenbissgebissen gryźć
bergenbarggeborgene → i / wydobywać, kryć
biegenboggebogen łamać
bietenbotgeboten oferować
bindenbandgebunden wiązać
bittenbatgebeten prosić
blasenbliesgeblasena → ä / dmuchać
bleibenbliebgeblieben + sein zostawać
bratenbrietgebratena → ä / smażyć
brechenbrachgebrochene → i / łamać
brennenbranntegebrannt palić się
bringenbrachtegebracht przynosić
denkendachtegedacht myśleć
dreschendroschgedroschene → i / młócić, tłuc
dringendranggedrungen przedostawać się
dürfendurftegedurftü → a / mieć pozwolenie
empfehlenempfahlempfohlene → ie / polecać
erschreckenerschrakerschrocken + seine → i / przestraszyć się
essengegessene → i / jeść
erwägenerwogerwogen rozważać
fahrenfuhrgefahren +sein +haben a → ä / jechać, prowadzić
fallenfielgefallen + seina → ä / upadać
fangenfinggefangena → ä / łapać
findenfandgefunden znajdować
fliegenfloggeflogen + sein + haben latać
fliehenflohgeflohen + sein uciekać
fließenflossgeflossen + sein płynąć
fressenfraßgefressene → i / żreć
frierenfrorgefroren marznąć
gärengorgegoren + sein fermentować
gebärengebargeboren + sein ä → ie / rodzić
gebengabgegebene → i / dawać
gedeihengediehgediehen + sein kwitnąć
gehenginggegangen + sein iść
gelingengelanggelungen + sein udawać się
geltengaltgegoltene → i / obowiązywać
genesengenasgenesen + sein zdrowieć
genießengenossgenossen delektować się
geschehengeschahgeschehen + sein e → ie / stać się, wydarzać się
gewinnengewanngewonnen wygrywać
gießengossgegossen podlewać
gleichenglichgeglichen równać się
gleitenglittgeglitten + sein szybować
grabengrubgegrabena → ä / kopać
greifengriffgegriffen chwytać
habenhattegehabt mieć
haltenhieltgehaltena → ä / trzymać, sądzić
hängenhinggehangen wieszać
hauenhautegehauen uderzać
hebenhobgehoben podnosić
heißenhießgeheißen nazywać
helfenhalfgeholfene → i / pomagać
kennenkanntegekannt znać
klingenklanggeklungen dzwonić, brzmieć
kneifenkniffgekniffen cisnąć
kommenkamgekommen + sein przychodzić, pochodzić
könnenkonntegekonntö → a / potrafić
kriechenkrochgekrochen + sein pełzać, czołgać
ladenludgeladena → ä / ładować
lassenließgelassena → ä / opuszczać, kazać
laufenliefgelaufen + sein a → ä / biegać
leidenlittgelitten cierpieć
leihenliehgeliehen pożyczać
lesenlasgelesene → ie / czytać
liegenlaggelegen leżeć
lügenloggelogen kłamać
meidenmiedgemieden unikać
messenmaßgemessene → i / mierzyć
misslingenmisslangmisslungen nie udać się
mögenmochtegemochtö → a / lubić
müssenmusstegemusstü → u / musieć
nehmennahmgenommene → i / brać
nennennanntegenannt nazywać
pfeifenpfiffgepfiffen gwizdać
preisenpriesgepriesen chwalić
quellenquollgequollen + seine → i / pęcznieć, wydobywać się
ratenrietgeraten + seina → ä / radzić
reibenriebgerieben trzeć
reißenrissgerissen rwać
reitenrittgeritten + sein + haben jeździć konno
rennenranntegerannt + sein biec
riechenrochgerochen wąchać, pachnieć
ringenranggerungen walczyć
rinnenranngeronnen + sein ciec
rufenriefgerufen wołać
saufensoffgesoffena → ä / chlać
schaffenschufgeschaffen tworzyć
scheidenschiedgeschieden + sein + haben rozchodzić, rozwodzić
scheinenschiengeschienen świecić
scheltenschaltgescholtene → i / besztać
scherenschorgeschoren strzyc, kosić
schiebenschobgeschoben pchać
schießenschossgeschossen zamykać
schindenschindetegeschunden dręczyć
schlafenschliefgeschlafena → ä / spać
schlagenschluggeschlagena → ä / bić
schleichenschlichgeschlichen + sein skradać się
schleifenschliffgeschliffen ostrzyć, szlifować
schließenschlossgeschlossen zamykać
schlingenschlanggeschlungen owijać, połykać
schmeißenschmissgeschmissen rzucać
schmelzenschmolzgeschmolzene → i / topnieć
schneidenschnittgeschnitten kroić
schreibenschriebgeschrieben pisać
schreienschriegeschrien krzyczeć
schreitenschrittgeschritten + sein kroczyć
schweigenschwieggeschwiegen milczeć
schwellenschwollgeschwollen + sein e → i / nabrzmiewać
schwimmenschwammgeschwommen + sein + haben pływać
schwindenschwandgeschwunden + sein zmniejszać się
schwingenschwanggeschwungen + sein + haben wymachiwać
schwörenschworgeschworen przysięgać
sehensahgesehene → ie / widzieć
seinwargewesen + sein (ich bin, du bist, er ist) / być
singensanggesungen śpiewać
sinkensankgesunken + sein opadać
sinnensanngesonnen rozmyślać
sitzensaßgesessen siedzieć
sollensolltegesollt mieć powinność
speienspiegespien pluć
spinnenspanngesponnen pleść bzdury
sprechensprachgesprochene → i / mówić
sprießensprossgesprossen + sein kiełkować
springenspranggesprungen + sein skakać
stechenstachgestochene → i / kłuć
stehenstandgestanden stać
stehlenstahlgestohlene → ie / kraść
steigenstieggestiegen + sein wspinać się
sterbenstarbgestorben + sein e → i / umierać
streichenstrichgestrichen malować
streitenstrittgestritten kłócić się
tragentruggetragena → ä / nosić
treffentrafgetroffene → i / spotykać
treibentriebgetrieben uprawiać, prowadzić
tretentratgetreten + sein + haben e → i (+tt); du trittst kopać, deptać
trinkentrankgetrunken pić
trügentroggetrogen zwodzić
tuntatgetan czynić
verderbenverdarbverdorben + sein + haben e → i / psuć
vergessenvergaßvergessene → i / zapominać
verlierenverlorverloren gubić
wachsenwuchsgewachsen + sein a → ä / rosnąć
waschenwuschgewaschena → ä / prać
weichenwichgewichen + sein ustępować
weisenwiesgewiesen wskazywać
werbenwarbgeworbene → i / reklamować
werdenwurdegeworden + sein e → i / stawać się
werfenwarfgeworfene → i / rzucać
wiegenwoggewogen ważyć
wissenwusstegewussti → ei / wiedzieć
wollenwolltegewollto → i / chcieć
ziehenzoggezogen + sein + haben ciągnąć
zwingenzwanggezwungen zmuszać