Przepis po niemiecku Strona bierna Vorgangspassiv

Przepis po niemiecku Strona bierna Vorgangspassiv

Często pytacie nas, jak poprawnie napisać przepis po niemiecku w stronie biernej. Zanim przedstawię Wam gotową odpowiedź, chciałabym abyście zapoznali się z zasadami, jak powstaje strona bierna Vorgangspassiv.

Żeby zrozumieć das Vorgangspassiv- czyli stronę bierną określającą czynność lub proces, która znacznie częściej używana jest w języku niemieckim niż w języku polskim, należy poznać różnicę między zdaniem w formie czynnej – Aktivsatz, a zdaniem w formie biernej – Passivsatz.

W zdaniu w formie czynnej (Aktiv) najważniejszą rolę pełni podmiot – osoba, która wykonuje jakąś czynność, oraz orzeczenie, które bezpośrednio związane jest z podmiotem.

Wer schreibt den Text? Tonia schreibt den Text. –  Tonia pisze ten tekst.

W zdaniu w formie biernej (Vorgangspassiv) wykonawca czynności tzw. agens traci na ważności, na pierwszy plan wyłania się sama czynność, która jest wykonywana.

Was passiert? – Co się dzieje?  Ein Text wird geschrieben.Tekst jest pisany. 

W zdaniu w formie biernej możemy oczywiście spytać o bezpośredniego wykonawcę czynności. Używamy wtedy przyimka von + Dativ.

Strona bierna Vorgangspassiv

Von wem wird der Text geschrieben? – Przez kogo pisany jest tekst?

Der Text wird von Tonia geschrieben. – Tekst pisany jest przez Tonię.

Tworzenie strony biernej Vorgangspassiv

Das Vorgangspassiv – stawia na pierwszym planie czynność, zdarzenie, bieg wydarzeń. Stronę bierną tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego werden oraz Partizip II

werden + Partizip II

Der Kuchen wird gebacken. – Ciasto jest pieczone.

Die Fenster werden geschlossen. – Okna są zamykane.

Der Einkauf wird erledigt. – Zakupy są załatwiane.

Partizip II lista-czasowników-mocnych do pobrania

Przepis na naleśniki w stronie biernej:

Pfannkuchenrezept Passiv

Zutaten: 

150 Gramm Mehl

ein Ei

ein Viertelliter Milch

eine Prise Salz

Butter oder Speiseöl zum Braten

Zubereitung – przygotowanie

Das Mehl wird in eine Schüssel gegeben.
Mąka wlewana jest do miski.

Eine Prise Salz wird hinzugefügt.

Dodawana jest szczypta soli.

Ein Ei wird dazugegeben.

Dodawane jest jedno jajko.

Alles wird zu einem glatten Teig verrührt.

Wszystko jest mieszane do konsystencji gładkiego ciasta.

Fett wird in einer Pfanne erhitzt.

Tłuszcz jest podgrzewany na patelni.

Teig wird auf dem Boden der Pfanne verteilt.

Ciasto rozlewane jest po powierzchni patelni.

Die Pfannkuchen werden auf beiden Seiten goldgelb gebacken.

Naleśniki smażone są obustronnie na złotożółty kolor.