Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym Adjektivdeklination w języku niemieckim

Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym Adjektivdeklination w języku niemieckim

Odmiana przymiotnika w języku niemieckim należy tak samo jak odmiana rodzajnika do podstaw językowych, których uczymy się na pamięć. Kiedy przymiotnik stoi przed rzeczownikiem należy go odmienić przez przypadki tak samo jak rodzajnik. W tabelach podajemy wszystkie przypadki, również niemiecki dopełniach, czyli der Genitiv.

Schwache Deklination – odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym

Odmieniając przymiotnik po rodzajniku określonym mówimy o tzw. odmianie słabej. W odmianie tej pojawią się dwie końcówki: –e i –en

Przypadek
Kasus
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ
wer? was?
der kleine Hunddie kleine Katzedas kleine Kinddie kleinen Tiere
Genitiv
wessen?
des kleinen Hundesder kleinen Katzedes kleinen Kindesder kleinen Tiere
Dativ
wem?
dem kleinen Hundder kleinen Katzedem kleinen Kindden kleinen Tieren
Akkusativ
wen? was?
den kleinen Hund die kleine Katzedas kleine Kinddie kleinen Tiere

I w skrócie: w liczbie mnogiej przymiotnik będzie przyjmował końcówkę -en w każdym przypadku.

Przypadek
Kasus
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ
wer? was?
e e e en
Genitiv
wessen?
en en en en
Dativ
wem?
en en en en
Akkusativ
wen? was?
en ee en

Powyższą odmianę zastosujemy w liczbie pojedynczej również po następujących zaimkach:

Zaimki te zastępują rodzajnik określony i przyjmują jego końcówkę:

  • welcher, welche, welches – który, jaki

Welches schöne Kleid willst du dir kaufen?  Którą ładną sukienkę chcesz sobie kupić?

  • dieser, diese, dieses – ten

Dieser neue Schüler lernt sehr gut. Ten nowy uczeń uczy się bardzo dobrze.

  • jeder, jede, jedes – każdy

Jedes kleine Kind weiß das. Każde małe dziecko to wie.

  • jener, jene, jenes – tamten, ów

Jene blonde Kollegin erzählte mir heute diese interessante Geschichte. Owa blond koleżanka opowiedziała mi dzisiaj tę interesującą historię.

  • mancher, manche, manches – niektóry

Manches brave Kind bekommt leider kein Geschenk. Niektóre grzeczne dziecko nie dostanie niestety prezentu.

Zobacz również stopniowanie przymiotników

W liczbie mnogiej będą to następujące zaimki: w liczbie mnogiej przymiotnik będzie przyjmował końcówkę -en w każdym przypadku. 

  • alle, jene, manche, diese, solche, welche
  • przeczenie keine
  • zaimki dzierżawcze meine, deine, seine etc.

WYJĄTKI: przymiotników odmieniająca się nieregularnie, zmieniające swój temat:

hoch  das hohe Mädchen  die hohen Bäume falsch: die hochen Bäume

teuer das teure Auto falsch: das teuere Auto 

dunkel die dunkle Nacht falsch: die dunkele Nacht