Czasowniki regularne odmiana czasu teraźniejszego

Czasowniki regularne odmiana czasu teraźniejszego

Czasowniki regularne zwane również słabymi- schwache Verben to największa grupa czasowników w języku niemieckim. Odmiana tych czasowników jest bardzo łatwa. Samogłoska rdzenna pozostaje we wszystkich osobach niezmieniona, tak samo w liczbie pojedynczej jak i mnogiej. Do tematu czasownika dodajemy końcówkę, dzięki której rozpoznamy formę osoby czasownika.

SingularPlural
ich-ewir -en
du-stihr -t
er/sie./es-tSie/sie-en
SingularPlural
ichlernewir lernen
dulernstihr lernt
er/sie./eslernt Sie/sielernen

Szczególne przypadki odmiany czasowników słabych:

W przypadku kiedy temat czasownika kończy się na -t, -d, -m lub -n dodajemy w drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej oraz drugiej osobie liczby mnogiej dla ułatwienia wymowy samogłoskę -e, między temat a końcówkę. Do tej grupy należą następujące czasowniki: antworten (odpowiadać), atmen (oddychać), begegnen (spotykać), beobachten (obserwować), bilden (tworzyć), finden (uważać, znajdować), gründen (zakładać), heiraten (brać ślub), mieten (wynajmować), öffnen (otwierać), rechnen (liczyć), reden (mówić), trocknen (suszyć), warten (czekać), zeichnen (rysować).

SingularPlural
ichbittewir bitten
dubittest ihr bittet
er/sie./esbittetSie/siebitten