Czas przyszły Futur I Niemiecki odmiana czasownika werden

Czas przyszły Futur I Niemiecki odmiana czasownika werden

Kiedy mówimy w języku niemieckim o planach na przyszłość, o prognozach, o obietnicach bądź przypuszczeniach dotyczących przyszłości, będziemy używać czasu przyszłego das Futur I. Aby poprawnie utworzyć czas przyszły należy opanować odmianę czasownika posiłkowego werden.

Tworzenie czasu przyszłego

Futur I tworzymy używając czasownika posiłkowego werden oraz bezokolicznika, który będzie stał na końcu zdania. 

werden   +    Infinitiv

Nach der Schule werde ich eine Ausbildung machen. 

Er wird nächstes Jahr heiraten.

Odmiana czasownika posiłkowego werden

w e r d e n
ich werde wir werden
du wirst ihr werdet
er/sie/es wird sie / Sie werden

Tworzenie czasu przyszłego z czasownikiem modalnym 

 Odmieniony czasownik, który w czasie teraźniejszym stoi na drugiej pozycji zdaniu, w czasie przyszłym będzie stał na ostatnim miejscu.

Präsens: Ich muss morgen früh aufstehen.

Futur I: Ich werde morgen früh aufstehen müssen.

werden   +    Infinitiv x 2

Ich werde am Wochenende nicht mehr arbeiten müssen.

Na weekend nie będę musiał pracować.

Er ist krank. Er wird wohl zu meiner Feier nicht kommen können.

On jest chory. On nie będzie mógł przyjść na moją uroczystość.

Zdarzenia w czasie przyszłym bardzo często wyrażane są w języku niemieckim w czasie teraźniejszym:

Ich rufe dich morgen an. – Zadzwonię do Ciebie jutro.

Wir treffen uns am Wochenende. – Spotkamy się na weekend.

Sie besucht mich nächste Woche. – Ona odwiedzi mnie za tydzień.