Nikolaus Mikołajki po niemiecku

Nikolaus Mikołajki po niemiecku

Mikołajki są w Niemczech ważną częścią okresu przedświątecznego. Wieczorem 5.12 przygotowywane są mikołajkowe kozaki z nadzieją, że Mikołaj wypełni je słodyczami, owocami i orzechami. Poniżej przedstawiamy słownictwo mikołajkowe, oraz piosenkę śpiewaną przez dzieci na Mikołajki: „Lasst uns froh und Munter sein…”

Mikołajki po niemiecku – der Nikolaustag

das Fest des heiligen Nikolaus – uroczystość świętego Mikołaja

der Geschenksbringer – przynoszący prezenty

gute/schlechte Taten – dobre/złe uczynki

braves Kind – grzeczne dziecko

unartiges Kind – niegrzeczne dziecko

das Geschenk, die Geschenke – prezent

der Brauch, die Bräuche – zwyczaj, obrządek

der Stiefel, die Stiefel – kozaki

die Süßigkeiten – słodycze

die Früchte – owoce

der Nuß, die Nüsse – orzech

das Nikolausgedicht – wierszyk

Lied singen – śpiewać piosenkę

der Bratapfel, die Bratäpfel – pieczone jabłka

Plätzchen – ciasteczka

der Stollen – strucla

fireplace-160963_640

1. Lasst uns froh und munter sein
und uns recht von Herzenfreun!
Lustig, lustig, traleralera!
Bald ist Nikolausabendda,
bald ist Nikolausabend da!

Cieszmy się i bądźmy beztroscy
Radujmy się w Panu
Wesoło,wesoło,tralalalala
Wkrótcejest wieczór mikołajowy
Wkrótce jest wieczór mikołajowy

2. Bald ist unsere Schule aus,
dann ziehn wir vergnügt nach Haus.
Lustig,lustig, …
Nidługo skończy się szkoła
i z przyjemnością ruszymydo domu
Wesoło,wesoło,tralalalala

3. Dann stell’ ich den Teller auf,
Nik’laus legt gewiß was drauf.
Lustig,lustig, …

Potem położę talerz
a Mikołaj z pewnością coś na nim położy
Wesoło,wesoło,tralalalala

4. Steht der Teller auf dem Tisch,
sing’ ich nochmals froh undfrisch:
Lustig, lustig, ..
Talerz leży już na stole
więczaśpiewam wesoło
Wesoło,wesoło,tralalalala

5. Wenn ich schlaf’, dann träume ich,
jetzt bringt Nik’laus was fürmich.
Lustig, lustig, …

Kiedy śpię śni mi się
że Mikołaj coś mi przyniesie
Wesoło,wesoło,tralalalala

6. Wenn ich aufgestanden bin,
lauf’ ich schnell zum Teller hin.
Lustig,lustig, …

Kiedy wstaję
biegnę szybko do talerza
Wesoło,wesoło,tralalalala

7. Nik’laus ist ein guter Mann,
dem man nicht genug danken kann.
Lustig,lustig, …

Mikołaj to dobry człowiek
niełatwo mu za wszystko podziękować
Wesoło,wesoło,tralalalala

Mikołajki po niemiecku – piosenka dla dzieci: