Opis wakacji po niemiecku Sommerferien

Opis wakacji po niemiecku Sommerferien

Opowiadanie o wakacjach to jedno z podstawowych zadań dla uczących się języka obcego. Warto zapoznać się z typowymi zwrotami, które można wykorzystać zarówno w odpowiedzi ustnej jak i pisemnej. Przedstawiamy Wam opis wakacji po niemiecku w czasie teraźniejszym Präsens oraz przeszłym Perfekt.

Wo verbringst du  deine Sommerferien am liebsten?

Gdzie najchętniej spędzasz wakacje?

Ich fahre – jadę

ans Meer / an die Ostsee – nad morze / nad morze Bałtyckie

an die Ostküste – nad wschodnie wybrzeże

in die Berge / ins Gebirge – w góry

in eine Großstadt – do dużego miasta

nach Griechenland – do Grecji

aufs Land – na wieś

in die Wüste – na pustynię

zu meinen Großeltern – do moich dziadków

ins Ausland – za granicę

 Ich verbringe die Sommerferien – spędzam wakacje:

am Meer / an der Ostsee – nad morzem / nad Bałtykiem

an der Ostküste – na wschodnim wybrzeżu

in den Bergen / im Gebirge – w górach

in einer Großstadt – w dużym mieście

in Griechenland – w Grecji

auf dem Land – na wsi

in der Wüste – na pustyni

bei meinen Großeltern – u moich rodziców

im Ausland – za granicą

Opis wakacji w czasie teraźniejszym

Ich verbringe meine Sommerferien mit meinen Eltern und meinem Bruder am polnischen Meer. Wir fahren dorthin mit unserem Auto. Wir mieten ein Campinghaus und bleiben dort 7 Tage. Jedes Jahr lerne ich dort neue Freunde kennen. Es sind Menschen aus ganz Polen. Das Wetter am Meer ist leider nicht immer schön. Manchmal regnet es, dann sitzen wir in unserem Campinghaus und sehen fern, oder spielen Monopoly und Karten. Wenn es nicht regnet gehen wir in die Stadt etwas essen. Wir essen sehr oft Fisch mit Pommes, ich esse auch jeden Tag Eis. Wir besichtigen auch andere Orte, fahren mit dem Auto zum Leuchtturm oder liegen einfach am Strand. Das polnische Meer ist sehr kalt. Ich schwimme und spiele im Meer sehr gern. Mein Bruder sitzt lieber mit den Eltern und sonnt sich. Am Abend gehen wir oft den Sonnenuntergang beobachten. Das ist immer schön. Die 7 Tage vergehen immer sehr schnell. Meine Eltern arbeiten und ich bin in den Sommerferien oft bei meiner Oma und meinem Opa. Dort spiele ich oft mit meinen Cousins. Meine Großeltern haben einen Garten. Wir haben dort ein Schwimmbecken. Das ist sehr schön. Manchmal schlafen wir im Garten in einem Zelt aber in der Nacht ist es sehr kalt. Ich mag die Sommerferien. Ich schlafe lange, mache keine Hausaufgaben und lerne nicht. Ich habe sehr viel Spaß mit meinen Freunden und Familie.

Moje wakacje spędzam z rodzicami i bratem nad polskim morzem. Jedziemy tam naszym samochodem. Wynajmujemy domek campingowy i zostajemy tam 7 dni. Każdego roku poznaje tam nowych przyjaciół. To są ludzie z całej Polski. Pogoda nad morzen niestety nie zawsze jest ładna. Czasami pada, wtedy siedzimy w naszym domku campingowym i oglądamy telewizję, gramy w monopol lub w karty. Kiedy nie pada idziemy do miasta zjeść. Często jemy rybę z frytkami, codziennie jem też lody. Zwiedzamy również inne miejscowości, jedziemy autem do latarni morskiej lub leżymy po prostu na plaży. Polskie morze jest bardzo zimne. Pływam i bawię się w morzu bardzo chętnie. Mój brat woli siedzieć z rodzicami i się opalać. Wieczorem idziemy oglądać zachód słońca. To jest zawsze ładne. Te 7 dni upływa bardzo szybko. Moi rodzice pracują a ja jestem na wakacje często u mojej babci i dziadka. Tam bawię się często z moimi kuzynami. Moi dziadkowie mają ogród. Mamy tam basen. To jest bardzo ładne. Czasami śpimy w ogrodzie w namiocie, ale noce są bardzo zimne. Lubię wakacje. Śpie długo, nie odrabiam lekci i nie uczę się. Dobrze się bawię z przyjaciółmi i rodziną.

Opis wakacji w czasie przeszłym Perfekt

Ich habe meine Sommerferien mit meinen Eltern und meinem Bruder am polnischen Meer verbracht. Wir sind dorthin mit unserem Auto gefahren. Wir haben ein Campinghaus gemietet und sind dort 7 Tage geblieben. Jedes Jahr habe ich dort neue Freunde kennengelernt. Es sind Menschen aus ganz Polen gewesen. Dass Wetter am Meer ist leider nicht immer schön gewesen. Manchmal hat es geregnet, dann haben wir in unserem Campinghaus gesessen und haben ferngesehen, oder haben Monopoly und Karten gespielt. Als es nicht geregnet hat, sind wir in die Stadt etwas essen gegangen. Wir haben sehr oft Fisch mit Pommes gegessen, ich habe auch jeden Tag Eis gegessen. Wir haben auch andere Orte besichtigt, sind mit dem Auto zum Leuchtturm gefahren oder haben einfach am Strand gelegen. Das polnische Meer ist sehr kalt. Ich bin geschwommen und habe im Meer sehr gerne gespielt. Mein Bruder hat lieber mit den Eltern gesessen und hat sich gesonnt. Am Abend sind wir oft den Sonnenuntergang beobachten gegangen. Das ist immer schön gewesen. Die 7 Tage sind sehr schnell vergangen. Meine Eltern haben gearbeitet und ich bin in den Sommerferien oft bei meiner Oma und meinem Opa gewesen. Dort habe ich mit meinen Cousins gespielt. Meine Großeltern haben einen Garten. Wir haben dort ein Schwimmbecken gehabt. Das ist sehr schön gewesen. Manchmal haben wir im Garten in einem Zelt geschlafen aber in der Nacht ist es sehr kalt gewesen. Ich mag die Sommerferien. Ich habe lange geschlafen, habe keine Hausaufgaben gemacht und habe nicht gelernt. Ich habe sehr viel Spaß mit meinen Freunden und Familie gehabt.