Liczebniki niemieckie liczebniki główne liczby i cyfry po niemiecku

Liczebniki niemieckie. Liczebniki główne. Liczby po niemiecku.

Liczebniki niemieckie powyżej liczby 12 czytamy od tyłu. 13- to 3, a później 10 (drei_zehn) 13.

Tak samo liczebniki powyżej 20. 21 czytamy dosłownie 1 i 20 (ein_und_zwanzig).

0 null
1 eins11 elf21 einundzwanzig
2 zwei12 zwölf22 zweiundzwanzig
3 drei13 dreizehn23 dreiundzwanzig
4 vier14 vierzehn24 vierundzwanzig
5 fünf15 fünfzehn25 fünfundzwanzig
6 sechs16 sechzehn26 sechsundzwanzig
7 sieben17 siebzehn27 siebenundzwanzig
8 acht18 achtzehn28 achtundzwanzig
9 neun19 neunzehn29 neunundzwanzig
10 zehn20 zwanzig30 dreißig

Liczebniki po niemiecku z humorem: Steffen Möller dla Goethe Institut

Liczby po niemiecku powyżej 100, jak np. 525 czytamy najpierw ilość setek 5 setek, a później jak powyżej czyli 5 i dwadzieścia (fünf_hundert_fünf_und_zwanzig). Pamiętajcie liczebniki te piszemy zawsze razem.

40 vierzig100 (ein) hundert1000 (ein)tausend
50 fünfzig101 hunderteins1001 tausendeins
60 sechzig110 hundertzehn1 000 000 eine Million
70 siebzig121 hunderteinundzwanzig1 000 000 000 eine Milliarde
80 achtzig200 zweihundert
90 neunzig300 dreihundert

Liczebniki powyżej liczby1000, jak np.2525: najpierw czytamy tysiące, a resztę jak powyżej (zwei_tausend_zwei_hundert_fünf_und_zwanzig)

Daty po niemiecku – Określanie lat 

Welches Jahr haben wir denn heute?  Jaki mamy teraz rok?

2015 zweitausendfünfzehn

Lata powyżej roku 2000 czytamy jak w języku polskim, różnicą jest tutaj pisownia łączna.

2010 zweitausendzehn

UWAGA: Przy odczytywaniu dat, lata poniżej roku 2000 czytamy dzieląc je na setki i dziesiątki, lata piszemy łącznie.

1414 czyli 14 setek, 14. (vierzehnhundertvierzehn)

1992 19 setek, 92. (neunzehnhundertzweiundneunzig)

1300 dreizehnhundert

1700 siebzehnhundert

Pytanie o rok

W jakim roku się urodziłeś? In welchem Jahr bist du geboren?

Kiedy chodziłeś do szkoły? Wann bist du zur Schule gegangen?

Odpowiadając na to pytanie mamy dwie możliwości:

bez przyimka: Ich bin 1990 (neunzehnhundertneunzig) geboren. Urodziłem się 1990.

z przyimkiem im: Ich bin im Jahre 1990 geboren. Urodziłem się w roku 1990.

mówiąc o  latach użyjemy zwrotu in den Jahren: Ich bin in den Jahren 1990-1995 zur Schule gegangen.

Liczebniki porządkowe

Liczenbniki porządkowe od 1 do 19 tworzymy dodając rodzajnik określony oraz końcówkę -te do liczebnika głównego

der, die, das + zwei + te 

das zweite Mal – drugi raz

der, die, das + fünfte + te

Das fünfte Kind – piąte dziecko

AUSNAHMEN – wyjątki:

erste- pierwszy dritte- trzeci siebte- siódmy achte- ósmy

1. = erste
2. = zweite
3. = dritte
4. = vierte
5. = fünfte
6. = sechste
7. = siebte
8. = achte
9. = neunte
10. = zehnte
11. = elfte
12. = zwölfte
13. = dreizehnte
14. = vierzehnte
15. = fünfzehnte
16. = sechzehnte
17. = siebzehnte
18. = achtzehnte
19. = neunzehnte

Liczenbniki porządkowe od 20 tworzymy dodając rodzajnik określony oraz końcówkę -ste do liczebnika głównego:

der, die, das zwanzig + ste

11. = elfte
12. = zwölfte
13. = dreizehnte
14. = vierzehnte
15. = fünfzehnte
16. = sechzehnte
17. = siebzehnte
18. = achtzehnte
19. = neunzehnte
20. = zwanzigste21. =einundzwanzigste
22.= zweiundzwanzigste30. = dreißigste
31. = einunddreißigste
40. = vierzigste
50. = fünfzigste
60. = sechzigste
70. = siebzigste
80. = achtzigste
90. = neunzigste
100. = (ein)hundertste

1000. = (ein)tausendste
10000. = zehntausendste
100000. = (ein)hunderttausendste
1000000. = (ein)millionste
1000000000. = (ein)milliardste