10 powodów dla których warto uczyć się języka niemieckiego

10 powodów dla których warto uczyć się języka niemieckiego

10 powodów dla których warto uczyć się języka niemieckiego.

  1. W życiu zawodowym: Komunikowanie się w języku niemieckim z niemieckojęzycznym partnerem firmowym prowadzi do lepszych stosunków biznesowych, zwiększa szansę na efektywne porozumiewanie się i prowadzi tym samym do sukcesu.

  2. Globalna kariera: Dzięki znajomości języka niemieckiego wzrastają szanse zawodowe w firmach niemieckich działających w kraju ojczystym jak i w pozostałych krajach na całym świecie. Pracownik z dobrą znajomością języka niemieckiego jest atrakcyjniejszy dla pracodawcy współpracującego z zagranicą.

  3. Turystyka i hotelarstwo: Turyści z krajów niemieckojęzycznych podróżują często i daleko, wydając na urlopie więcej pieniędzy niż turyści z innych krajów. Lubią być rozpieszczani przez niemieckojęzyczny personel i przewodników wycieczek.

  4. Nauka i badania naukowe: Niemiecki jest drugim z najważniejszych języków nauki. Niemcy ze swoim wkładem w dziedzinie badań naukowych i rozwoju zajmują trzecie miejsce w świecie.

  5. Komunikacja: Rozwój w dziedzinie mediów, przepływu informacji, technologii komunikacyjnej wymagają wielojęzykowego porozumiewania się. Szereg ważnych stron internetowych jest w języku niemieckim. Niemcy znajdują się na 5 miejscu, po Wielkiej Brytanii, USA, Chinach i Rosji jeżeli chodzi o wydawanie nowych książek. Znajomość języka niemieckiego umożliwia dostęp do tych informacji.

  6. Rozumienie kultury: Nauka języka niemieckiego to możliwość wglądu w życie, życzenia i marzenia ludzi z wielokulturowych krajów niemieckojęzycznych.

  7. Podróże: Znajomość języka niemieckiego daje szanse na zdobycie bogatszych wrażeń z podróży nie tylko po krajach niemieckojęzycznych ale i innych krajach, zwłaszcza Europy Wschodniej.

  8. Korzystanie z literatury, muzyki, sztuki, filozofii: Niemiecki jest językiem Goethego, Kafki, Mozarta, Bacha, Beethovena. Znajomość języka umożliwia pogłębione korzystanie z ich dzieł w oryginale.

  9. Studia i praca w Niemczech: Niemcy przyznają znaczną ilość stypendiów na studiowanie w Niemczech. Dla młodych obcokrajowców istnieją specjalne wizy pracownicze, a dla wybranych zawodów szczególne przepisy wydawania pozwoleń na pracę.

  10. Programy wymiany uczniów i studentów: Niemcy posiadają umowy na wymiany uczniów i studentów z wieloma krajami z całego świata.

Źródło: Goethe Institut