Jak zapytać o adres po niemiecku?

Jak zapytać o adres po niemiecku?

Pytanie o adres po niemiecku pojawić się może przy ustalaniu danych personalnych osoby i może przydać się w wielu sytuacjach: na poczcie, przy ustalaniu danych podczas stłuczki samochodowej, przy ustalaniu danych do wysyłki towaru, przy podawaniu danych w urzędzie meldunkowym, przy wystawianiu faktury. Warto zapoznać się z różnymi formami pytania o adres zamieszkania i odpowiedziami na nie.

Jak zapytać o miejsce zamieszkania po niemiecku?

Najczęściej używane pytania o adres po niemiecku to np.:

Wo wohnen Sie? -Gdzie Pan/Pani/Państwo mieszka?

Wo wohnst du? – Gdzie mieszkasz?

Wie ist deine/Ihre Adresse? – Jaki jest Twój/Państwa adres.

Wo sind Sie gemeldet? – Gdzie Pan jest zameldowany?

die Wohnsitzadresse – miejsce zamieszkania

die Wohnadresse – miejsce zamieszkania

die Anschrift – adres

die Empfängeradresse – adres odbiorcy

die Zieladresse – adres docelowy

die Firmenadresse – adres firmowy

Meine Adresse ist ___. – Mój adres to ___.

Ich wohne in __. – Mieszkam w __.

Die Adresse ist/lautet __. – Adres brzmi __.

Meine Anschrift ist __. – Mój adres to ___.

Ich wohne in Berlin in der Humboldt Straße. Mieszkam w Berlinie na ulicy Humboldta.