Jak pisać List po niemiecku

Jak pisać List po niemiecku

Przy pisaniu listów oficjalnych warto pamiętać, że zobowiązują nas one do konkretnej formy. W zależności od typu listu jaki będziemy pisać, należy trzymać się określonych zasad.

List oficjalny w języku niemieckim różni się nieco w swojej formie od listu oficjalnego w języku polskim. Przy zastosowania standardowej wielkości papieru- format A4 forma listu w języku niemieckim będzie wyglądała następująco:

list oficjalny PDF

list oficjalny 1

Absender (nadawca)
Jan Kowalski
ul. Sloneczna
00-200 Warszawa
Polska
Empfänger (odbiorca)
Musterfirma
Musterstrasse 1
10310 Berlin
Datum 22.September.2015
Betreff (dotyczy): Ihr Schreiben vom 10.September.2015

(tytułowanie)
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Frau Xm
Sehr geehrter Herr Y


Schreiben (treść listu)

Treść listu warto podzielić na akapity, co znacznie poprawi czytelnośc tekstu.

Zwrot grzecznościowy
Mit freundlichen Grüßen

Jan Kowalski
Unterschrift (podpis)