Test czasowniki modalne niemiecki

Test czasowniki modalne niemiecki

W języku niemieckim wyróżniamy sześć czasowników modalnych. Charakterystyczną cechą tych czasowników jest ich odmiana. W pierwszej i trzeciej osobie liczby pojedynczej i mnogiej mają one taką samą formę.

Do czasowników modalnych zaliczamy: müssen, mögen, wollen, sollen, können, dürfen.

Szerzej na temat odmiany, znaczenia tych czasowników przeczytacie we wpisie: czasowniki modalne 

Jeżeli chcecie sprawdzić swoją wiedzę zapraszam do wykonania testu. Jeżeli macie problem z poszczególnym pytaniem lub odpowiedzią zadajcie pytanie w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć zaraz po przeczytaniu. Zachęcam was do dzielenia się również innymi przykładami zdań, które pojawiły się na przykład na lekcji niemieckiego bądź na jednym z waszych sprawdzianów.

Powodzenia 🙂

test czasowniki modalne

Czasowniki modalne niemiecki

1. 

Julia lernt Deutsch. Sie __________ Deutsch noch nicht so gut.

2. 

_________ Sie etwas langsamer sprechen. Ich verstehe Sie leider nicht so gut.

3. 

Sie ______ sich gestern im Kino treffen. Er ist aber nicht gekommen.

4. 

Was __________ ich dir zum Geburtstag kaufen?

5. 

Die Kinder  ________ nicht rauchen. Rauchen unter 18 ist verboten.

6. 

_________ Sie gestern auf Ihren Sohn noch lange warten? Nein, er ist gleich nach der Pause gekommen.

7. 

In der Mensa ________ du sehr gut essen.

8. 

Er _______ jeden Tag um 6 Uhr aufstehen.

9. 

Ich ______ sie.

10. 

Was ______ du auf Deutsch sagen? Alle Monate und Jahreszeiten.

DATA 25 grudnia, 2023

Name