Czasowniki zwrotne Test

Czasowniki zwrotne Test

W teście naleleży wybrać poprawny zaimek zwrotny. Dla ułatwienia rozwiązywania testu podaliśmy hint-wskazówkę przetłumaczone zdanie na język polski. Pamiętajcie, że zaimki zwrotne odmieniają się w języku niemieckim przez osoby tak samo jak czasowniki. Powodzenia

Czasowniki zwrotne

1. 

Er interessiert __ für alte Filme.2. 

Ich kaufe __ etwas Schönes.3. 

Die Kinder putzen __ die Zähne.4. 

Wasch __ die Hände vor dem Essen!5. 

Die Schüler wünschen __ nur gute Noten.6. 

Nach dem Frühstück schminkt sie __.7. 

Ich habe __ erkältet.8. 

Sie freuen __ schon auf die Ferien.9. 

Ich dusche __ jeden Tag.10. 

Wann treffen wir __?
Name