W spedycji i logistyce

W spedycji i logistyce

Osoby pracujące w spedycji i logistyce wiedzą, jak ważna jest znajomość języków obcych przynajmniej w podstawowym zakresie. Mimo iż wiele terminów w dziedzinie spedycji funkcjonuje w formach internacjonalizmów ułatwiających międzynarodową komunikację, to każdy kraj z osobna rządzi się swoimi słówkami, których znajomość należy do obowiązków spedytora.

Spójrzcie na niemiecką definicję słowa logistyka i zwróćcie uwagę na wyrażenia jakie zostały w niej użyte:

Die Logistik – Gesamtheit aller Aktivitäten eines Unternehmens, die die Beschaffung, die Lagerung und den Transport von Materialien und Zwischenprodukten, die Auslieferung von Fertigprodukten, also den gesamten Fluss von Material, Energie und Produkt betreffen (definicja wg. duden.de)

Słownictwo w spedycji i logistyce będzie opierało się właśnie o te trzy główne filary:

die Beschaffung – nabycie, zaopatrzenie, dostarczenie

die Lagerung – magazynowanie

der Transport – transport

den Transportauftrag an eine Spedition geben – złożyć zlecenie transportowe w spedycji

Fracht befördern – przewieźć ładunek

die Güter – towary

die Ladung – ładunek

volle Ladung transportieren – transportować pełny ładunek –

Lkw ist voll beladen – ciężarówka jest w pełni załadowana

der Frachtbrief – list przewozowy

CMR-Frachtbrief międzynarodowy list przewozowy

czasownik laden:

beladen – ładować

voll beladen – załadowany do pełna

umladen – przeładowywać

einen Frachter umladen – przeładowywać frachtowiec

abladen – wyładować

Anhänger abladen – rozładować przyczepę

entladen – rozładować

einen LKW/ein Schiff entladen -rozładować ciężarówkę, statek 

 

Może Ci się przyda: niemieckie litery na klawiaturze polskiej

 LADEAUFTRAG zlecenie załadunku

Ladestelle – miejsce załadunku

Entladestelle – miejsce rozładunku

Ladung – ładunek

Warenwert – wartość towaru

Ladetermin – termin załadunku

Entladetermin – termin rozładunku

IM LAGER w magazynie:

der Lieferschein – potwierdzenie dostawy
der Liefertermin – termin dostawy
der Lagerbestand – stan magazynowy

die Ware haben wir nicht am/auf Lager – towaru nie mamy na magazynie