Lekcja 8 der Tagesablauf zu Mittag

Lekcja 8 der Tagesablauf zu Mittag

Lektion 8

Der Tagesablauf: zu Mittag

Opis dnia po niemiecku: w południe

Na dzisiejszej lekcji zapoznacie się z nowym słownictwem oraz wyrażeniami dotyczącymi dnia codziennego. Poznacie przyimki określające miejsce oraz przypadki z którymi się łączą.

Was machst du zu Mittag? – Co robisz w południe?

ich bin in der Schule – jestem w szkole

ich sitze in der Klasse – siedzę w klasie

ich gehe auf den Fußballplatz – idę na boisko

ich gehe ins Schwimmbad – idę na pływalnię

ich gehe in die Turnhalle – idę na salę gimnastyczną

in der Pause gehe ich in den Park – podczas przerwy idę do parku

in der Pause gehe ich in einen Laden und kaufe Pausenbrote – idę do sklepu i kupuję kanapki

in der Pause esse ich zu Mittag – na przerwie jem obiad

in der Pause rede ich mit Freunden – na przerwie rozmawiam z przyjaciółmi

ich lese ein Buch im Park czytam książkę w parku

nach der Pause gehe ich ins Klassenzimmer zurück – po przerwie idę z powrotem do klasy

W powyższych zwrotach pojawiają się przyimki, które w zależności od kontekstu zdania łączą się z biernikiem (Akkusativ) lub celownikiem (Dativ).

Przyimki łączące się z biernikiem i celownikiem: 

an – na, przy, w

auf – do, na

hinter – za

in – do, za, w

neben – obok

unter – pod

über – nad

vor – przed

zwischen – pomiędzy

Kiedy używamy więc celownika a kiedy biernika? Sprawa jest całkiem prosta: kiedy czasownik w zdaniu wyraża ruch, zmianę miejsca lub stanu i odpowiada na pytanie wohin? – dokąd po przyimku użyjemy rzeczownika w bierniku (Akkusativ)

Kiedy czasownik odpowiada na pytanie wo? – gdzie i wyraża stan spoczynku, używamy celownika (Dativ).

ich sitze im (in dem) Klassenzimmer – siedzę (gdzie?) w klasie, czyli celownik

ich gehe ins (in das) Klassenzimmer – idę (dokąd) do klasy, czyli biernik

Formy skrótowe: niektóre rodzajniki spajają się z przyimkami jak zauważyć mogliście na powyższych przykładach.

am = an dem (am Apparat) przy telefonie

ans = an das (ans Telefon) do telefonu

aufs = auf das (aufs Bett) na łóżko

ins = in das (ins Kino) do kina

im = in dem (im Kino) w kinie

Odmianę rodzajników przez przypadku znajdziecie tutaj