Lekcja 6 der Tagesablauf am Morgen czasowniki rozdzielnie złożone czasowniki zwrotne

Lekcja 6 der Tagesablauf am Morgen czasowniki rozdzielnie złożone czasowniki zwrotne

Lektion 6

Der Tagesablauf : am Morgen

Opis dnia po niemiecku: rano

Na dzisiejszej lekcji nauczycie się opowiadać o swoim dniu codziennym. O czynnościach jakie towarzyszą Wam w godzinach porannych. Powtórzycie zwroty z lekcji nr. 5 i nauczycie się odmiany nowych czasowników.

Was machst du am Morgen? – co robisz rano?

am Morgen
morgens
rano
clock-316604_640aufstehen
sich waschen
sich anziehen
sich kämmen
frühstücken
das Frühstück essen
in die Schule gehen/fahren
wstawać
myć się
ubierać się
czesać się
jeść śniadanie
jeść śniadanie
iść/jechać do szkoły

W tabelce pojawiły się czasowniki rozdzielnie złożone np.: aufstehen oraz czasowniki zwrotne: sich waschen. Przyjrzyjmy się więc specyfice odmiany tych czasowników.

Czasowniki rozdzielnie złożone składają się z przedrostka (np. ab-, an-, auf-, aus-) i czasownika. Przedrostki nadają czasownikom często nowe znaczenie: stehen- stać, aufstehen- wstawać, ziehen- ciągnąć, anziehen- ubierać.

Odmieniając czasownik rozdzielnie złożony rozdzielamy przedrostek od czasownika. Przedrostek będzie stał zawsze na końcu zdania.

Ich stehe am Morgen auf. – Rano wstaję.

Du stehst am Morgen auf. – Ty rano wstajesz.

Er/sie/es steht am Morgen auf. – On/ona/ono rano wstaje.

Wir stehen am Morgen auf. – My rano wstajemy.

Ihr steht am Morgen auf. – Wy rano wstajecie.

Sie/sie stehen am Morgen auf. – Pan/Pani/Państwo/oni rano wstają.

Czasowniki zwrotne to czasowniki z zaimkiem zwrotynym sich- się/sobie. W języku polskim zaimek ten nie odmienia się przez osoby, w języku niemieckim jest inaczej, przez osoby odmieniamy zarówno czasownik jak i zaimek sich. W zdaniu zaimek ten występuje po formie osobowej czasownika. Zobaczcie:

Ich wasche mich schnell. – Ja szybko się myję.

Du wäschst dich schnell. – Ty szybko się myjesz.

Er/sie/es wäscht sich schnell. – On/ona/ono szybko się myje.

Wir waschen uns schnell. – My szybko się myjemy.

Ihr wascht euch schnell. – Wy szybko się myjecie.

Sie/sie waschen sich schnell. – Oni szybko się myją.

Tak przedstawia się sama odmiana zaimka zwrotnego sich– się przez osoby:

ich – mich                   wir – uns

du – dich                     ihr – euch

er/sie/ es – sich         Sie/sie – sich

Jak więc odmienicie czasownik zwrotny i rozdzielnie złożony sich anziehen przez osoby? Możecie sprawdzić się w krótkim teście.

sich anziehen – ubierać się

Proszę wpisać poprawną formę

1. 

Ich

2. 

Du

3. 

Er/sie/es

4. 

Wir

5. 

Ihr

6. 

Sie/sie

 

Poniżej przykładowe opowiadanie o codziennym poranku. Was machst du am Morgen- Co robisz rano?

Am Montag stehe ich um 7 Uhr auf. Zuerst gehe ich ins Bad. Ich wasche mich. Später ziehe ich mich an. Dann gehe ich in die Küche und frühstücke. Ich esse zwei Brötchen mit Schinken und Käse und trinke einen Tee. Um 7 Uhr 30 gehe ich in die Schule.