Lekcja 7 Die Uhrzeit czas zegarowy

Lekcja 7 Die Uhrzeit  czas zegarowy

Letion 7

Die Uhrzeit – czas zegarowy 

Na dzisiejszej lekcji zapoznacie się z niemieckimi zwrotami określającymi czas oraz nauczycie się jak odpowiadać na pytania o godzinę. Przedstawimy również określenia na poszczególne godziny po niemiecku.

Pytając o czas w języku niemieckim możemy użyć dwóch sformułowań:

Wie spät ist es?  Która jest godzina?

Wie viel Uhr ist es? Która jest godzina?

Odpowiadając na pytanie użyjemy zwrotu:

Es ist ________ Uhr. Jest godzina _____?

W pytaniu o czas pojawia się również zwroty:

Um wie viel Uhr? O której godzinie?

Bis wie viel Uhr? Do której godziny?

Na które odpowiadamy:

Um ____ Uhr. O godzinie _.

Bis _____ Uhr. Do godziny_.

Określając czas w języku niemieckim użyjemy liczebników głównych- eins, fünfzehn, zwanzig, (jeden, piętnaście, dwadzieścia) inaczej niż w języky polskim, gdzie używamy liczebników porządkowych: pierwsza, piętnasta, dwudziesta (erste, fünfzehnte, zwanzigste).

Podając godziny możemy użyć ich w sposób oficjalny:

7:00 – Es ist sieben Uhr. (Jest siódma godzina)

23:00 – Es ist dreiundzwanzig Uhr. (Jest dwudziesta trzecia godzina)

15:10 – Es ist fünfzehn Uhr zehn. (Jest piętnasta godzina dziesięć)

14:30 Es ist vierzehn Uhr dreißig. (Jest czternasta godzina trzydzieści)

lub potocznie:

7:00 – Es ist sieben. (Jest siódma)

23:00 – Es ist elf. (Jest jedenasta)

15:10 – Es ist zehn nach drei. (Jest dziesięć po trzeciej)

14:30 – Es ist halb drei. (Jest wpól do trzeciej)

Jak zapytać po niemiecku która jest godzina?

Poniżej przykłady określenia poszczególnuch godzin:

Wie spät ist es?

12:45

Es ist zwölf Uhr fünfundvierzig – Jest dwunasta czterdzieści pięć.

Es ist Viertel vor eins. – Jest za kwadrans pierwsza.

10:30

Es ist zehn Uhr dreißig. – Jest godzina dziesiąta trzydzieści.

Es ist halb elf. – Jest wpół do jedenastej.

15:15

Es ist fünfzehn Uhr fünfzehn. – Jest godzina piętnasta piętnaście.

Es ist Viertel nach drei. – Jest kwadrans po trzeciej.

24:00

Es ist vierundzwanzig Uhr. – Jest godzina dwudziesta czwarta.

Es ist Mitternacht – Jest północ.

12:00

Es ist zwölf Uhr. – Jest godzina dwunasta.

Es ist Mittag. – Jest południe.

Zwroty:

vor – przed, za
nach – po
halb – wpół do
Viertel – kwadrans
Viertel vor – za kwadrans
Viertel nach – kwadrans po